Coronasäkert luciatåg på Liseberg

Blomsterfondens årskrönika det ovanliga året 2020

Så har det oförglömliga året 2020 lagts bakom oss. Ett år som alltid kommer att finnas kvar i vårt kollektiva medvetande. Ett ovanligt år förknippat med oro, ensamhet och sorg, men även med stunder av gemenskap och glädje och många bevis på en ibland bortglömda förmåga att anpassa och förändra våra liv efter nya svårare omständigheter.

Året 2020 har också varit året då all vård- och omsorgspersonal runt om i världen ställts på hårda prov. Vi i Blomsterfonden är så oerhört tacksamma för alla fantastiska medarbetare.

Ni har på ett makalöst sätt ställt om och anpassat er till alla nya krav som hela tiden har tillkommit under året och trots hårt slit och nya krav har verksamheten kunnat bibehålla den höga kvalitet som Blomsterfonden alltid vill stå för.

För första gången i Blomsterfondens 100-åriga historia fick vi inte nöjet att samlas och hålla föreningsstämman i maj p.g.a. pandemin. Stämman hölls istället skriftligt och digitalt i förväg med hjälp av en röstningsenkät och gedigna kontroller av Notarius Publicus.

Det gångna året präglades under våren av inställda aktiviteter och evenemang, vilket fick vardagen att kännas lite trist ett tag. Men det tog inte lång tid innan den där förmågan till anpassning kom in i bilden. Vi gympade med Sofia på TV, hade utomhusaktiviteter med goda avstånd på våra boenden, och återupptog aktiviteterna på våra äldreboenden med nya restriktioner på antal deltagare och ordentliga avstånd.

I år fyller Blomsterfonden 100 år och det är något som vi vill fira ordentligt med er alla. Coronapandemin har gjort att vi skjuter fram vårt firande och startar på vår exakta födelsedag, den 27 maj, i stället. Och sedan firar vi därifrån framåt under ett år, det ser vi verkligen fram emot. Vi reserverar oss dock för att coronaanpassningar av våra planerade aktiviteter kan behöva göras efter hand.

Ett viktigt framsteg är att alla de som bor på Blomsterfondens vård- och omsorgsboenden och som så önskat, nu har fått sin första dos vaccin! Det känns fantastiskt och vi planerar i skrivande stund för dos nummer två.

Med hopp om ett ljusare 2021 och ett härligt jubileumsfirande!

Ewa Samuelsson, styrelseordförande
& Ulf Thörnevik, vd

Ewa Samuelsson och Ulf Thörnevik

Några höjdpunkter i bild från året som gått