I vår senaste medlemsenkät framkom det att boende på äldre dar är en viktig fråga för många av våra medlemmar. Många skrev om egna erfarenheter för dem själva eller för anhöriga och det är tydligt att detta är något som engagerar. Vi tror att det finns ett behov av att samtala mer om det här och därför bjuder vi in dig att delta i en fokusgrupp under hösten.

Är du intresserad?

Anmäl dig till asa.formo@blomsterfonden.se eller ring 08 555 94 741 senast den 15 september. Vi återkommer med mer detaljer samt tid och plats senast vecka 38. Vid många anmälningar kommer vi att i första hand arbeta för att få ihop ett par grupper av olika ålder och kön. Hoppas du har möjlighet att delta!

Exempel på områden för fokusgruppen att samtala kring:

Vad har du för erfarenhet av boende för äldre, t ex seniorboende, äldreboende?
Har du anhöriga eller söker du boende till dig själv och tycker det är svårt att finna något som passar?
Hur tror du att du vill du ha det när du blir äldre- Vad känns viktigt för dig?  Känner du att det finns behov av andra boenden än det som finns i att tillgå i Sverige idag?
Är du intresserad av att bidra med dina tankar? Ung, gammal, man, kvinna, anhörig, på jakt efter boende eller boende hos Blomsterfonden? Alla är välkomna!

Genom att delta i fokusgruppen hjälper du oss med dina tankar och idéer om boende för äldre i Sverige idag och du får dessutom möjlighet att påverka Blomsterfonden i vårt arbete framöver.

Varmt välkommen!