Föreningsstämman den 27 maj ställs in

Under våren 2020 har världen och Sverige drabbats av en pandemi (coronavirus/COVID-19). Blomsterfondens styrelse och ledning följer utvecklingen noggrant och vidtar lämpliga åtgärder kontinuerligt.

Blomsterfondens styrelse har därför beslutat att ställa in föreningsstämman den 27 maj för att istället planera för att hålla stämman i någon form under hösten 2020.

Ewa Samuelsson, Ordförande Blomsterfonden
Ulf Thörnevik, VD Blomsterfonden

Blomsterfonden följer samhällsutvecklingen noggrant och kommer att hålla er informerade löpande.
Vid frågor kontakta oss via e-post på medlem@blomsterfonden.se.