Kallelse till direktsänd föreningsstämma den 31 maj

Coronapandemin har förändrat vår tillvaro på många olika sätt det senaste året. Den är också anledningen till att Blomsterfondens föreningsstämma även i år kommer att hållas utan närvarande medlemmar. Nytt för i år är att stämman kommer att livesändas.

Styrelsen och ledningen kallar till en coronaanpassad föreningsstämma den 31 maj med möjlighet för medlemmar att skriftligt rösta digitalt eller postalt i förväg innan stämmodagen.

 

Årets föreningsstämma steg för steg

 

  • Anmälan görs här på hemsidan eller genom att skicka mejl till medlem@blomsterfonden.se alternativt ringa 08-555 94 751.
  • Vid anmälan uppger du om du vill rösta via e-post och länk till digital röstningsenkät eller om du vill ha en pappersenkät hemskickad.

 

Utskick av handlingar inför stämman

Den 4 maj skickar Blomsterfonden ut handlingar till alla anmälda medlemmar enligt medlemmens önskemål om kommunikationssätt.

 

  • E-post: När du har valt e-post så får du handlingarna den 4 maj. Du får därefter ett separat mejl med en länk till röstningsenkäten. Länken kan endast användas en gång, och svaren hanteras i enkätverktyget.
  • Vanlig post: Om du har valt vanlig post kommer handlingarna att skickas ut tillsammans med röstningsenkät och ett frankerat svarskuvert den 4 maj. De postala röstsvaren går direkt till oberoende extern part (Notarius publicus) som läser alla svar.

 

Hantering av svar

 

  • Alla inkomna svar från röstningsenkäten behandlas konfidentiellt utan möjlighet till identifiering.
  • Inkomna svar redovisas på föreningsstämman den 31 maj 2021 via livesändning.
  • De röster i en fråga som får majoritet (JA eller NEJ) utgör underlag för beslut för föreningsstämman 2021.

Tänk på att din medlemsavgift måste vara betald för att du ska kunna delta på stämman.

 

Sista anmälningsdag är den 3 maj!