Höga betyg för hemtjänst och äldreboende

Blomsterfonden får genomgående mycket höga betyg när Socialstyrelsen granskar hemtjänst och äldreboende i årets stora brukarenkät. Men vad är egentligen nyckeln till denna framgång? Vi frågade Blomsterfondens vård- och omsorgschef Christel Haglund:

– Mal man ner det hela så handlar det i botten om att vi har precis så lysande personal som siffrorna antyder. Duktiga människor söker sig till Blomsterfonden. Härliga kvinnor och män som lägger ner sin själ i jobbet och ger kontinuitet och trygghet till våra äldre.

Ser man på korttidssjukskrivningarna för våra anställda som ligger på 2,4 %, när rikssnittet inom äldreomsorgen ligger betydligt högre, förstår man att i de siffrorna ligger mycket omsorg om de äldre, lojalitet till arbetskamraterna och en rejäl dos arbetstrivsel. Vår roll inom ledningen är att skapa så goda förutsättningar som möjligt i alla led men också att ha ett stort öra mot marken. Vårt förbättringsarbete tar ständigt avstamp från synpunkter, klagomål och idéer från kunder och deras anhöriga.

Våra äldrekunskapsavdelningar utbildar personalen varje dag och håller ribban högt medan handledare i etik och bemötande arbetar med våra vårdteam runt om i verksamheten enligt en humanistisk värdegrund. Vi arbetar mycket med att skapa måltidssituationer som innehåller mer än själva maten – vackra dukningar, gemenskap och trivsel. Allt görs i samarbete med kockar och kreativa personer hos vår matleverantör Svea. Vi förnyar och utvecklar ständigt våra aktiviteter för att ge fler möjligheter till social samvaro i vardagen på våra boenden: Kaffestunder, musikunderhållning, utflykter, utställningar, taktil stimulans, hobbyverksamhet och promenader. Aktiviteter som kan utövas både ensamt och i grupp. Vi är även ett viktigt stöd för anhöriga genom vår ÄldreSupport-tjänst, avslutar vård- och omsorgschef Christel Haglund.

Läs mer om resultatet i brukarundersökningen i senaste numret av Alma på sidan 12-13.