Utemiljö som ökar välbefinnandet och ger glädje

Nu närmar sig hösten efter en lång och varm sommar och Blomsterfondens planer på att lyfta våra anläggningars utemiljö blir mer och mer konkreta. Att jubileumssatsa på de gröna och välgörande sköna trädgårdarna och utemiljöerna vid våra anläggningar känns helt logiskt och naturligt.
I samarbete med landskapsarkitekt Mona Wembling och vår lokala trädgårdsmästare kommer ”höstbruket” med tillhörande anläggningsarbete snart att sätta i gång för att vi ska kunna skörda frukterna och se resultatet lagom till våren 2022.

 

Varför satsar vi på utemiljö?

Syftet med satsningen är att skapa miljöer som på olika sätt ökar välbefinnandet, glädjen och upptäckarlusten hos våra boende, anhöriga och besökare. I Liseberg har vi en hel park som kommer att lyftas och förbättras på olika sätt. Vid våra boenden inne i centrala Stockholm får vi jobba med att anpassa lösningarna till de lokala förutsättningarna. Den gemensamma målbilden är att Blomsterfondens utemiljöer ska upplevas som tillgängliga, välgörande och inspirerande.

Mer om hur arbetet fortskrider kommer i september nyhetsbrev

Under sommaren var vi på trädgårdsinspirationstur i Skåne och besökte både SLU:s Alnarp och Sofiero Slottsträdgårdar för att få idéer till hur vi kan utforma utemiljöerna på våra olika anläggningar. Här kommer lite bilder på all blomsterprakt vi inspirerats av under sommarens trädgårdstur.

 

Ett stort och varmt tack till alla er som bidrar till vår jubileumssatsning!

Vill du också bidra till grönare och skönare utemiljö för de äldre? Här kan du bidra med en gåva