Fasad från Ringvägen

Så här blir morgondagens seniorbostäder på Ringvägen

Blomsterfondens fastigheter på Ringvägen är byggda på 30-talet och den senaste större renoveringen gjordes på 70-talet. Fastigheterna är därför i behov av stambyte inklusive renovering och en förbättring av tillgängligheten i bland annat entréer och lägenheter. Sedan hösten 2021 är det Ringvägen 99 som renoveras för fullt, och arbetet beräknas preliminärt vara klart i maj 2023.

I samband med renoveringen kommer vi även att förse samtliga lägenheter, utom de som ligger på bottenvåningen, med balkonger. Dessutom utökar vi antalet lägenheter i varje hus genom att bygga nya lägenheter på vindarna. Planlösningar optimeras och alla lägenheter kommer också att tillgänglighetsanpassas för att leva upp till morgondagens krav på seniorbostäder.