På vår senaste ordinarie  föreningsstämma  i maj 2015 beslutade Blomsterfondens medlemmar om en höjning av medlemsavgiften från och med 2016.
Avgiften stiger från 250 kr till 300 kr för enskild medlem och från 375 kr till 450 kr för familjemedlemskap.
Medlemsavin skickas ut under januari månad.

Medlemsavgift via autogiro:
Du vet väl om att du också kan betala medlemsavgiften via autogiro. Mer info och ansökan om autogiro hittar du här.