Det var mycket trafik i  Blomstefondens tält i Almedalen under förra veckan. Många av besökarna var intresserade av Blomsterfondens ideella verksamhet för äldre och träningskonceptet  ”Äldrepower”, men också av vårt  trygghetskoncept för livets olika skeden och det faktum att vi är en ideell aktör inom äldreomsorgen.  TV4 kom bland annat  förbi under fredagen och gjorde en intervju med vår vårdchef Christel Haglund som sedan sändes i TV4:s kvällsnyheter kl.19.00.
– Vi är inte vinstutdelande men strävar, som andra privata aktörer, att ha ett så gott finansiellt resultat som möjligt utan att pruta på kvaliteten i den omsorg vi levererar, säger Blomsterfondens ordförande Lennart Francke och fortsätter:
– Att privata alternativ är efterfrågade illustreras av att vi har nära 30.000 köande till våra knappt 1.000 seniorlägenheter.

Se inslaget från TV4 här nedan.