ÄldrePower

Genomtänkt träning på äldre dagar behövs för att höja livskvalitén för äldre. Den senaste forskningen visar att den även kan bromsa tilltagande demens. Detta bekräftas också i våra egna studier i projektet ÄldrePower.

Som äldre behöver man träna för att kunna leva ett givande och innehållsrikt liv, men också för att t.ex. förebygga de balansproblem som kommer med stigande ålder. Fallolyckor kan vara rent förödande för individen och mycket kostsamma för samhället. Därför har Blomsterfonden genomfört en förstudie om äldreträning i samarbete med forskare från Jyväskylä universitet och HUR – den ledande specialisten på utveckling av träningsmaskiner för äldre, samt Raisoft – ett företag specialiserat på programvara för att bedöma, dokumentera, samverka och jämföra material för styrning av äldrevårdsinsatser.

Studien har gjorts i syfte att höja de äldres hälsa och välbefinnande samt att utveckla ett träningskoncept som passar seniorer i stort. Vårt koncept utgår från individens fysiska och mentala förutsättningar i kombination med ett självklart etiskt bemötande.Studien gjordes i samarbete med seniorer och äldreboende i ett speciellt pilotgym hos Blomsterfonden. Även personer med en demenssjukdom genomförde testerna med mycket goda resultat.

Vill du ha mer information om projektet ÄldrePower? Läs artikeln om Seniorträning här eller boka ett möte med oss under Almedalsveckan eller kontakta vårdchef/projektansvarig Christel Haglund direkt via SMS på telefon: 070-190 21 74.