Ett ljus och en gåva

Tänd ett ljus och tänk på dem du saknar
– och ge en gåva som skänker glädje och mening för äldre idag

En gåva på 100 kr räcker till en social aktivitet för en av våra äldre eller till ett samtal med någon som känner sig ensam. Det tycker vi är ett fint sätt att hedra dem man saknar på.

Vill du hedra någon du saknar idag? Swisha din gåva till 9025305

Blomsterfonden önskar en fin alla helgons dag!

Blomsterfondens arbete för äldre omfattar social verksamhet för trygghet, mening, glädje och gemenskap i vardagen. Den finansieras till största delen av insamlade medel och medlemsavgifter.