Sven Erik Peterson 2019

Till minne av Sven Erik Peterson

Det är med stor saknad vi meddelar att vår vän, kollega och den tidigare verkställande direktören för Blomsterfonden Sven Erik Peterson har gått ur tiden. Sven Erik avled den 28 februari i sviterna av Covid-19. Han blev 79 år.

Sven Erik var en riktig trotjänare med över trettio aktiva år i Blomsterfondens värld. Han var verkställande direktör under arton år för att sedan bli engagerad och sammankallande i Blomsterfondens styrelses valberedning.

Norrlandssonen Sven Erik var från början bankman och chef för SEB:s kontor i Täby centrum varifrån han rekryterades till en kreditchefspost i Luxemburg där han stannade i fem år. När han återvände till Sverige sökte han jobbet som VD för Blomsterfonden och fick det i hög konkurrens bland många sökanden. När Sven Erik tog över VD-posten 1988 befann sig Blomsterfonden i ett helt annat läge än idag. Sverige var på väg in i en kris som var ytterst allvarlig med fritt fallande konsumtion, hög arbetslöshet och sviktande bostadspriser. Verksamheten var till skillnad från idag också årligen helt beroende av att få in tillräckligt många bidrag, donationer och testamentsgåvor för att klara sina åtaganden som att tex kunna betala ut löner!

Under Sven Eriks tid som vd såg äldreomsorgssektorn inledningsvis helt annorlunda ut än idag och många förändringar och reformer ruckade på spelreglerna och utmanade Blomsterfondens verksamhet. Sven Erik hade en god förståelse för vad som hände i omvärlden och var tidigt ute med sitt strategiska tänkande. Som den entreprenör han var utvecklade han Blomsterfondens verksamhet hela tiden år för år. Sven Erik var också en varm medmänniska och uppskattades oerhört mycket av både av Blomsterfondens medarbetare och de boende.

När jag tillträdde som ny vd för Blomsterfonden 2006 hade jag den stora förmånen att få en bra övergång till mitt nya uppdrag tack vare att Sven Erik alltid fanns tillgänglig, bara ett telefonsamtal bort. Genom åren fortsatte vi hålla kontakt och vi diskuterade både Blomsterfonden men också samhällsfrågor i stort som smått. Sven Erik var alltid påläst och våra samtal var alltid stimulerande och innehöll både stort allvar men också många goda skratt.

Vi är många i Blomsterfonden som kommer att sakna Sven Erik och minnas vår gemenskap genom åren.

Ulf Thörnevik

Vd Blomsterfonden