Tankar inför Almedalsveckan 2018

Vi kommer troligen att höra många viktiga samhällsfrågor debatteras och diskuteras under årets Almedalsvecka. Men vem ägnar tid och kraft åt att bromsa den ökande ensamheten bland äldre? Deras utsatthet och oro över att inte få den hjälp de behöver?

Ja, oftast är det förstås de anhöriga som får ta hand om denna oro. Men var finns hjälp och stöd för dem som inte har några anhöriga eller nära vänner i sin omgivning?

Blomsterfonden har fakta om detta växande samhällsproblem
Över 60 procent av de drygt 8000 medlemmar som svarade på Blomsterfondens medlemsenkät under våren 2018 är oroliga eller mycket oroliga över att inte få den hjälp de behöver som gamla. De oroar sig för ensamhet och stillasittande och för att bli en belastning för sina anhöriga. Vad kan våra politiker göra åt detta växande samhällsproblem?

Blomsterfonden är en ideell förening som verkar för hem och vård till äldre. Föreningens grundare Alma Hedin såg denna oro för tilltagande ensamhet och att ligga sina anhöriga till last på ålderns höst, och det redan på 1920-talet! Idag är det 2018 och vi ser samma problem i en ökande omfattning, trots en betydligt bättre samhällsekonomisk situation.

Fler sociala mötesplatser för att bryta ensamheten
Sedan starten har Blomsterfonden verkat aktivt för att bryta äldres ensamhet och vi tror att det är genom att erbjuda olika sociala mötesplatser på våra olika boenden som vi bryter ensamhetsmönstret.

Se TV4:s reportage från fotbollskvällen på Lisebergs seniorboende här

 

Vad planerar våra politiska partier att göra rent praktiskt för att minska ensamheten bland äldre?
Det är något vi inom Blomsterfonden önskar få svar på för våra medlemmars räkning när medlemstidningen Almas redaktion besöker Almedalen.

Vi kanske ses där?