Nästa Alzheimer Café är den 9 mars

Varmt välkommen till Villa Svalnäs på Alzheimer Café den 9 mars kl. 18 – 20. Då får vi senaste nytt om demenshjälpmedel och bemötande av demenssköterskan Kerstin Lundström. Alzheimerfonden kommer också och berättar om sitt arbete på demensområdet. Ta med en när och kär och kom! Vi bjuder på kaffe och smörgås. Anmäl dig till…