Vad är viktigt för dig?

Tack för alla era svar! Vi har den senaste tiden bett er medlemmar att tycka till på flera olika områden. Vi har fått en fantastisk respons från er och är otroligt glada för allt engagemang! Nu kan du läsa mer om vad vi lärt oss och se slutrapporten om era åsikter kring kommunikation. …om vad…