Tack för alla era svar!

Vi har den senaste tiden bett er medlemmar att tycka till på flera olika områden. Vi har fått en fantastisk respons från er och är otroligt glada för allt engagemang! Nu kan du läsa mer om vad vi lärt oss och se slutrapporten om era åsikter kring kommunikation.

…om vad som är viktigt när man blir äldre
I vårt senaste nyhetsbrev frågade vi er medlemmar om vad ni tycker är absolut viktigast för ett bra äldreliv. Vi har fått massor av svar från er som är till ovärderlig hjälp i vårt arbete med att utveckla Blomsterfonden för framtiden.
Eftersom vi frågat medlemmar i alla våra olika åldersgrupper, så kan vi också se tydliga skillnader. De av er som har långt kvar till pensionen och är mitt uppe i karriär och småbarnsår fokuserar mer på vikten av trygghet och god vård men är samtidigt måna om individuell frihet och hjälp när och om det behövs. När vi kommer lite mer upp i åldrarna blir social gemenskap, kultur och natur, möjlighet till ett aktivt och socialt liv i fokus. Naturligtvis är god vård, trygghet och stöd fortfarande hörnstenar, men det sociala blir allt viktigare ju äldre man blir.
Vi ser tydligt att vi måste fortsätta arbeta för att utveckla vår sociala verksamhet för framtiden. Men det ger oss också en tydlig fingervisning om att vi måste  bygga vidare på vårt trygghetskoncept för äldre och se till att våra anläggningar kan erbjuda både seniorboende och äldreboende i framtiden.

…om Blomsterfondens kommunikation
En bra dialog med er medlemmar är oerhört viktigt för Blomsterfondens utveckling för framtiden. Vi ser också över våra olika kommunikationskanaler för att se hur vi på bästa sätt, för er medlemmar och för miljön, kan gå mer över till digital kommunikation. Därför har vi också nyligen frågat er vad ni tycker om vår kommunikation.
Här kan du läsa resultatet.