Blomsterfonden fortsatt med på gröna listan

Blomsterfonden har återigen lyckats klara de krav på demokratisk struktur, ekonomisk redovisning och transparens som ställs för att få vara med på Givarguidens gröna lista. Givarguiden är ett verktyg för Charity Rating, som är givarnas intresseorganisation. Charity Ratings har uppdraget att granska hur ideella organisationer arbetar, och vilken nytta gåvorna gör. Läs mer om vad…