Blomsterfonden har återigen lyckats klara de krav på demokratisk struktur, ekonomisk redovisning och transparens som ställs för att få vara med på Givarguidens gröna lista. Givarguiden är ett verktyg för Charity Rating, som är givarnas intresseorganisation. Charity Ratings har uppdraget att granska hur ideella organisationer arbetar, och vilken nytta gåvorna gör.
Läs mer om vad som krävs för att komma med på Givarguidens gröna lista här.

Som ett led i vårt fortsatta arbete med att sträva efter full transparens vill vi också ge de av er som följer vår verksamhet noga möjlighet att ta del av en halvårsrapport för 2017. Den innehåller en sammanfattning av våra nyckeltal för första halvåret.
Läs halvårsrapporten för 2017 här