Blomsterfondens framtida strategi är att bygga ut och renodla Blomsterfondens trygghetskoncept till flera äldre i Stockholm och Blomsterfondens fastigheter på Ringvägen.

– Som ett led i vår framtida strategi har Blomsterfonden lämnat in en begäran om planändring till stadens stadsbyggnadsnämnd., vår bedömning är att planprocessen kommer att ta minst ett par år, säger Claes-Göran Wilander, Blomsterfondens Fastighetschef.

Staden har upprättat ett Startpromemoria (Start-PM) om att påbörja ett planarbete. Beslut är nu taget i stadsbyggnadsnämnden per den 14 november. En start för planarbete innebär inte att ett beslut fattats att påbörja byggnationen. Blomsterfondens trygghetskoncept erbjuder en sammanhållen omsorgsprocess utifrån varje äldres behov och önskemål. Det ska vara möjligt att flytta in i Blomsterfondens seniorboende och sedan kunna använda Blomsterfondens tjänster till livets slut. På så sätt möjliggörs en värdig omsorg för alla äldre.

Intresset för Blomsterfondens olika boenden har ökat stort de senaste fem åren. Idag har Blomsterfonden ca 32 000 medlemmar var av c:a 18 772 är över 60 år och står i Blomsterfondens bostadskö för seniorboende.

– Efterfrågan av Blomsterfondens boendeform och tjänster har ökat de senaste åren, vi måste bygga nytt och utveckla våra befintliga fastigheter för att tillgodose vårt ändamål och våra medlemmar, säger Ulf Thörnevik, Blomsterfondens VD.

För ytterligare kontakt:

Claes-Göran Wilander, Fastighetschef
Tel: 073-274 86 28
E-post: claes-goran.wilander@blomsterfonden.se

Ulf Thörnevik, VD
Tel: 08-555 94 510
E-post: ulf.thornevik@blomsterfonden.se