Seminarium om den digitala världen

Bättre inblick i den digitala världen

Blomsterfondens arbete med att motverka digitalt utanförskap bland äldre går vidare. Efter vårt första och fullsatta seminarium om den digitala världen tillsammans med Studiefrämjandet vet vi nu också lite mer om de behov som finns ute bland er medlemmar.

Vad tyckte ni om seminariet?

Vi skickade ut en enkät till alla som deltog i seminariet och vi är väldigt glada för det stora gensvar och den tid alla har tagit för att svara på våra frågor. Här kommer en kort sammanfattning av resultatet:

– Ja, vi vill ha fler inbjudningar till liknande aktiviteter

Över 70% av alla som deltog tycker att vi ska fortsätta att erbjuda liknande seminarier om det digitala. Vi kan också konstatera att alla har olika kunskapsnivå att utgå ifrån och att biosittning fungerar bättre när det handlar om föreläsningar på en övergripande nivå.

– Gärna mer personlig hjälp i mindre grupper

När det börjar bli mer praktiskt och specifikt föredrar de flesta mindre mer workshop-liknande träffar på 8 – 12 personer.

– Mer hänsyn till deltagare med syn- och hörselnedsättningar

Vi måste också förbättra kvaliteten på både bilder och ljud för att underlätta för er med syn- och hörselnedsättningar.

– Mycket uppskattad föreläsare!

Föreläsaren John Landquist var mycket uppskattad och säkerhetstipsen han gav var det många som hade stor nytta av.