Blomsterfondens uthyrning med ändrade visningsregler

Blomsterfonden fortsätter hyra ut sina seniorbostäder via SeniorboTorget även under rådande Coronapandemi. Vi har dock anpassat våra visningsregler efter rådande omständigheter och kallar inte längre 20 medlemmar med längst kötid till en och samma visning. De nya reglerna innebär att de tre medlemmar med längst kötid bland de som anmält intresse för en lägenhet får en visning av bostaden. Visningen går till så att Blomsterfonden öppnar upp lägenheten för visning och sätter in en portkod till fastigheten under den visningstid som man blir tilldelad. De tre medlemmar med längst kötid får titta på lägenheten under samma dag fast under tre olika visningstider. Blomsterfonden har heller ej personal på plats i lägenheten , uthyraren finns tillgänglig på telefon för frågor under visningen. Den medlem med längst kötid som tackat Ja till bostaden kommer bli tilldelad den. Om den med medlem längst kötid tackar nej går vi vidare och kontaktar nummer två på listan med samma tillvägagångssätt. 

Kontraktsskrivning görs på distans. Om möjligt mejlas hyreskontraktet för digital signering alternativt postas för påskrift. Om kontraktsinnehavaren inte vill närvara vid en nyckelutlämning kan detta göras till anhörig som också får underteckna kvittensen.

I övrigt fungerar vår seniorbostadskö som vanligt. Alla lägenheter publiceras med ritning på SeniorboTorget och finns tillgängliga för intresseanmälan under 8 dagar. De tre som har längst kötid efter att tiden för intresseanmälan gått ut kommer att få ett meddelande om visning. Den medlemmen som har längst kötid som tackar Ja efter visning kommer att bli kontaktad via Blomsterfondens uthyrare och bli erbjuden lägenheten.

Vi vill även passa på att påminna om att intresseanmälningar för lediga lägenheter innebär att man är redo att flytta in när tillträde ges, oavsett pågående Coronapandemi. Om du är osäker rekommenderar vi att du avvaktar. 

Har du frågor om vår bokö och uthyrningen? Skicka mejl till uthyrning@blomsterfonden.se.