Blomsterfondens uthyrning med ändrade visningsregler under corona

Blomsterfondens uthyrning med ändrade visningsregler Blomsterfonden fortsätter hyra ut sina seniorbostäder via SeniorboTorget även under rådande Coronapandemi. Vi har dock anpassat våra visningsregler efter rådande omständigheter och kallar inte längre 20 medlemmar med längst kötid till en och samma visning. De nya reglerna innebär att de tre medlemmar med längst kötid bland de som anmält…