Medlemsresa till Gdansk till våren

Följ med på medlemsresa till Gdansk till våren

Medlemsresa med båt 16 – 21 maj 2020

Som ett led i vårt hållbarhetsarbete arrangerar nu CE Travel tillsammans med Blomsterfonden en medlemsresa med buss och båt till Gdansk. Gdansk är en vacker stad med mycket historia. Här härjade Karl X under sina polska fälttåg på 1600-talet och här inleddes andra världskriget med tyska marinens anfall på fästningen Westerplatte. Det var också i Gdansk, på numera nedlagda Leninvarvet, som Lech Walesa eldade massorna, bildade frihetsrörelsen Solidaritet och därmed bäddade för kommunismens fall.