En enrummare på 25 kvadrat var lyx

Behovet av bostäder för äldre ser väldigt annorlunda ut idag mot för 100 år sedan. I början av 1920-talet handlade Blomsterfondens tidiga bostadsbyggande enbart om att erbjuda ett litet eget krypin för den äldre, för att man skulle slippa att ligga sina barn eller andra släktingar till last. Alla lägenheter i Blomsterfondens bestånd var initialt ettor med kokvrå på ca 25 kvm. Det var så efterfrågan såg ut för 100 år sedan. Man ville ha möjligheten att kunna stänga sin egen dörr om sig även på äldre dagar.
Idag har vi en helt annan situation. Vi lever mycket längre, är friskare långt upp i åren och vår levnadsstandard har höjts betydligt. De krav vi ställer på bostäder är ofta väldigt höga, i alla situationer i livet, både som unga, barnfamiljer, medelålders och seniorer. Anpassningar av bostäder för personer med funktionsnedsättningar av olika slag är också självklara på dagens bostadsmarknad.
Att bo i en etta på 25 kvm utan hiss är idag inte tillräckligt idag för många av våra medlemmar som vill planera för sitt seniorliv. Detta och mycket annat behöver Blomsterfonden ta hänsyn till och planera vårt utbud av lägenheter efter.

Historien om Villa Svalnäs

Nyligen publicerade vi våra åtta nytillkomna och helt unika seniorlägenheter i Villa Svalnäs på SeniorboTorget, för intresseanmälan från er som står i Blomsterfondens bokö för seniorboende.
Villa Svalnäs har varit i Blomsterfondens ägo sedan 1973. Under alla år sedan dess har föreningen byggt upp en omfattande anläggning med seniorbostäder, äldreboende och hemtjänst i området.
I Villa Svalnäs, på nedre våningen, finns restaurang, salonger och bibliotek som är till för alla boende på Svalnäs. I direkt anslutning, sammanbyggt med villan, finns äldreboende, hemtjänstlokaler, butik, ÄldrePowergym och annat som ingår i föreningens verksamhet. På övre plan i Villa Svalnäs fanns tidigare Blomsterfondens huvudkontor.
Men fastigheten var i behov av omfattande renoveringar och samtidigt fanns det en tom källarlokal på Ringvägen som inte kunde göras om till seniorlägenheter. Lokalen iordningställdes för Blomsterfondens hela administration som numera sitter samlad i mer yteffektiva och centrala lokaler.
När vi flyttade huvudkontoret till Ringvägen krävdes hållbara planer för vad de friställda ytorna skulle användas till. Hur byggnaden skulle kunna fortsätta leva och må bra. Vi ville behålla Villa Svalnäs med samtliga gemensamhetsutrymmen som en viktig del i tryggheten för våra boende och samtidigt skapa fler seniorbostäder.

Villa Svalnäs idag

Lyxboenden är inte förenligt med Blomsterfondens ändamål

Blomsterfonden är en ideell förening som finns till för att tillhandahålla äldre med hem och vård. Vi har absolut inte för avsikt att vara hyresledande på marknaden, men hyresnivån behöver vara kostnadstäckande så att Blomsterfonden kan bibehålla en fortsatt sund ekonomi för att kunna förvalta och bygga fler bostäder för äldre.

Blomsterfonden har idag ett brett utbud av totalt 1050 seniorlägenheter i Stockholmsområdet. Vi har medlemmar och köande med många olika förutsättningar och behov. Du kan bo i en lägenhet från 1920-talet, i en nyproduktion från 2017 eller i en nybyggd och unik lägenhet i ett Q-märkt hus. Lägenheterna i Villa Svalnäs är ett speciellt projekt och utgör endast 8 av 1050 seniorlägenheter totalt. De är moderna och äldreanpassade och kopplade till vårt trygghetskoncept. Hyresnivån kommer sig enbart av merkostnaderna för att bygga om ett Q-märkt hus.

Blomsterfonden har för avsikt att fortsätta att förvalta och utveckla våra fastigheter och vår verksamhet enligt Almas goda idé och ändamål. Vi gör det i förhållande till omvärlden och de förändringar vi ser omkring oss varje dag, för hem och vård för äldre 2018 och framåt.