Digitala kanaler är bra kanaler för oss som jobbar i en ideell förening som Blomsterfonden. För att hålla nere våra administrativa kostnader så att så stor del som möjligt av våra insamlade medel i form av medlemsavgifter och gåvor går till ändamålet, så kommunicerar vi gärna med dig via digitala kanaler när det går.
Har du förlorat din medlemsfaktura eller medlemstidningen Alma? Hör av dig så sänder vi ut det du önskar igen via e-post.

Kontakta oss på medlem@blomsterfonden.se eller ring 08-555 94 751

Tack för att du hjälper oss att hjälpa!