Behovet av bostäder för äldre ser väldigt annorlunda ut idag mot för 100 år sedan. I början av 1920-talet när Blomsterfonden bildades, handlade det tidiga bostadsbyggandet enbart om att erbjuda ett litet eget krypin för den äldre. De önskade framför allt slippa att ligga sina barn eller andra släktingar till last. Alla lägenheter i Blomsterfondens bestånd var initialt ettor med kokvrå på ca 25 kvm. Det var så efterfrågan såg ut för 100 år sedan. Man ville ha möjligheten att kunna stänga sin egen dörr om sig även på äldre dagar.

Idag har vi en helt annan situation. Vi lever mycket längre, är friskare långt upp i åren och vår levnadsstandard har höjts betydligt. De krav vi ställer på bostäder är ofta väldigt höga, i alla situationer i livet, både som unga, barnfamiljer, medelålders och seniorer. Anpassningar av bostäder för personer med funktionsnedsättningar av olika slag är också självklara på dagens bostadsmarknad.

Nya bostadslösningar krävs för vår åldrande befolkning

Enbart boendet, kanske i en etta på 25 kvm utan hiss är inte tillräckligt idag för många av våra medlemmar som vill planera för sitt seniorliv. Detta och mycket annat behöver Blomsterfonden ta hänsyn till och planera vårt utbud av lägenheter efter. Men även samhället i stort behöver hitta nya bostadslösningar för vår åldrande befolkning.

Med snart 50 000 medlemmar i olika åldrar har föreningen Blomsterfonden mycket goda möjligheter att få reda på mer om vad som känns viktigt när det handlar om hur man vill bo när man blir äldre. I vår senaste medlemsenkät hamnar också bostadsfrågan högt upp i prioriteringen av vad våra medlemmar anser vara viktiga samhällsfrågor, tillsammans med äldreomsorg och hemtjänst.

Blomsterfonden är en ideell förening som verkar för hem och vård för äldre. Vi har idag drygt 1000 seniorlägenheter i Stockholmsområdet dit våra medlemmar som står i bokö ofta kan erbjudas en seniorlägenhet när det är dags. Mer om våra seniorbostäder hittar du här

Dags att utvidga vårt trygghetskoncept?

Blomsterfondens trygghetskoncept tror vi är något som skulle kunna utvidgas till samhället i stort. Det är egentligen inte så svårt. När du fyllt 60 år kan du flytta till en seniorlägenhet där en engagerad hemtjänst med fokus på kontinuitet, bemötande och hög kvalitet kan erbjudas de äldre med biståndsbeslut. Här finns sociala mötesplatser, aktiviteter, och värdinna och bovärd för hjälp och stöd när det behövs. Senare i livet kanske du behöver en plats på äldreboende, då kan du erbjudas detta i samma område där du skapat sitt sociala nätverk under seniortiden. Allt för att skapa trygghet och gemenskap på äldre dar för dig.

Blomsterfonden är på plats i Almedalen för att prata med politiker och andra samhällsaktörer om hur vi tillsammans kan hitta lösningar för framtidens äldre.

Vill ni veta mer om hur vi arbetar med hälsobefrämjande boendemiljöer i samspel med äldre och anhöriga kontakta gärna oss så kan vi boka in ett möte under Almedalen.

Hör av dig till vård- och omsorgschef Christel Haglund på 08-555 94 800 eller mejla till christel.haglund@blomsterfonden.se.