Photo via VisualHunt.com

Fullbokat! Seminarie om framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt stärker din rätt att själv råda över vem som får fatta beslut åt dig senare i livet, när du själv inte längre kan. Rent praktiskt innebär det att istället för att allt sköts av en god man, så kan du nu själv bestämma vilka personer som ska ta hand om vilka områden, t.ex. en person som hanterar ekonomi och en annan som sköter om det som rör din vård och omsorg.

Sedan lagen om framtidsfullmakt trädde i kraft i juli 2017 har vi anordnat ett flertal seminarier tillsammans med vår samarbetspartner i juridiska frågor, Beckmans juridik. De har alla varit mycket välbesökta och många medlemmar har inte fått plats. Därför erbjuder vi nu ett nytt tillfälle att lära sig mer om framtidsfullmakter.

Tid: Fredagen den 5 april kl.13 – 15
Plats: Ringvägen 107, 1 tr ned (i salongen)

OBS! Seminariet är fullbokat, men vi återkommer med nya datum inom kort.