Photo via VisualHunt.com

Seminarie om framtidsfullmakt (2019)

En framtidsfullmakt stärker din rätt att själv råda över vem som får fatta beslut åt dig senare i livet, när du själv inte längre kan. Rent praktiskt innebär det att istället för att allt sköts av en god man, så kan du nu själv bestämma vilka personer som ska ta hand om vilka områden, t.ex. en person som hanterar ekonomi och en annan som sköter om det som rör din vård och omsorg.

Sedan lagen om framtidsfullmakt trädde i kraft i juli 2017 har vi anordnat ett flertal seminarier tillsammans med vår samarbetspartner i juridiska frågor, Beckman Juridik. De har alla varit mycket välbesökta och många medlemmar har inte fått plats.

OBS! Seminariet hölls 2019 – detta är endast ett exempel på ett av våra populära seminarier.