På föreningsstämman  den 25 maj togs beslut om en höjning av medlemsavgiften från 250 kr till 300 kr för enskilt medlemskap samt från 375 kr till 450 kr för familjemedlemskap. Höjningen börjar gälla per den 1 juli 2015 för nya medlemmar.

För medlemmar som redan betalat sin medlemsavgift för 2015 börjar den nya avgiften gälla per den 1 januari 2016.