Charity Rating är givarnas intresseorganisation med uppdraget att granska hur ideella organisationerna arbetar och vilken nytta vi gör med era gåvor. De samlar in information om hundratals ideella organisationer och deras arbete, så att du som givare lättare kan jämföra och välja den aktör som förvaltar ditt bidrag bäst.
Givarguiden är deras verktyg som tillhandahåller jämförbar information som hjälper dig som givare att hitta en organisation som kombinerar alla de faktorer du tycker är viktiga.

Nu har Blomsterfonden hamnat på Givarguidens gröna lista vilket vi är väldigt glada för.