Så behandlar vi dina personuppgifter.

Personuppgiftslagen (PuL) syftar till att skydda privatpersoner mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Därför vill Föreningen Blomsterfonden informera dig om dina rättigheter enligt personuppgiftslagen samt vilka personuppgifter som behandlas.

Till grund för vår behandling ligger de uppgifter du lämnar till Blomsterfonden vid:

  • ansökan om bostad
  • ansökan om medlemskap
  • inflyttning till våra hyreslägenheter/lokaler
  • inflyttning till våra lägenheter/m.m. för särskilt boende
  • gåvotransaktioner
  • beställning av hemtjänst/hushållsnära tjänster

SYFTET med vår behandling av personuppgifterna är att administrera ovan angivna ärenden. Personuppgifterna kommer även att behandlas för statistik och för utskick av information från Blomsterfonden.

NYA UPPGIFTER kan komma att registreras i samband med administration av ovan angivna ändamål. För boende inom det s.k. särskilda boendet kan uppgifter även samlas in från anhöriga, kommun, stadsdelsförvaltning samt hälso- och sjukvårdsinstans. Från kommun eller stadsdelsförvaltning kan uppgifter samlas in rörande trygghetslarm eller annat stöd i hemmet.

PERSONUPPGIFTER kan komma att lämnas ut till andra bolag inom Blomsterfonden i de ärenden som beskrivs ovan. Blomsterfonden har även skyldighet att i förekommande fall lämna ut uppgifter till kommun, stadsdelsförvallning samt hälso- och sjukvårdsinstans.

Behandlingen av personuppgifter sker helt i enlighet med lagens krav och vi behandlar personuppgifter på samma sätt och för samma ändamål som tidigare.

VID FRÅGOR, begäran om eventuell rättelse av personuppgift eller behov av annan information ber vi dig ta kontakt med Föreningen Blomsterfonden, Box 114, 182 05 Djursholm.