Föreningsstämman 2019

Rapport från föreningsstämman 2019

Årets föreningsstämma blev en uppsluppen och social tillställning med allsång, avancerade gitarrsolon och en och annan solodans i publiken när nästan 400 engagerade medlemmar i Blomsterfonden intog stora salongen på Rigoletto för att umgås och göra sina röster hörda.

Efter lite att äta och dricka i foajen inledde styrelsens ordförande Ewa Samuelsson med att hälsa alla välkomna och reflektera över händelser och höjdpunkter under året som gått. Hon uppmärksammade bl.a. intresseföreningarna för deras viktiga arbete ute på de olika anläggningarna med mycket aktiviteter och sociala arrangemang. Hon tackade ledningen och alla medarbetare för det fina arbetet i en välskött organisation som snart firar 100-årsjubileum, något som det redan börjat planeras för.

Stämman genomfördes sedan med Inga Näslund som ordförande (för andra året i rad) och erfarna Erika Björk som ansvarig för protokollet. När röstlängden godkändes kunde det konstateras att den bestod av totalt 403 röstberättigade medlemmar, varav 388 närvarade och 15 som representerades av annan medlem med fullmakt.

Vd Ulf Thörnevik hade äran att för 12:e gången presentera året som gått. Han inledde med det rykande färska resultatet från årets medlemsenkät där över 8 000 medlemmar tagit sig tid att svara på frågor om Blomsterfonden.
Därefter övergick Ulf till årsredovisningen och verksamhetsberättelsen och var nöjd med det goda resultatet på 29 mkr för 2018. Han tackade alla hyresgäster, medlemmar, medarbetare, organisationer och myndigheter som stöttat verksamheten.

Efter detta redogjorde auktoriserade revisorn Ulrika Granholm-Dahl från PwC för den granskning som hon tillsammans med Eva Stein, auktoriserad revisor hos Allegretto revision, genomfört av Blomsterfondens årsredovisning. De kunde konstatera att föreningen Blomsterfonden är en välskött organisation med en i grunden låg risknivå och att räkenskaperna är i god ordning och rutinerna är ändamålsenliga.

Efter revisorernas rapport intog valberedningens ordförande Sven-Erik Peterson scenen och presenterade Anders Ekholm (ordinarie ledamot) och Bo Hellström (suppleant) som kandidater till omval för en ny period på två år i styrelsen. Omvalen antogs av stämman.
Valberedningens ordförande Sven-Erik Peterson meddelade, efter väl genomförd valprocess, att hans treåriga mandat gått ut och att han inte stod till förfogande för omval.
Efter 31 år i Blomsterfonden, först som vd och sedan i valberedningen är Sven-Erik en outtömlig källa till många intressanta historier.
Björn Lind valdes efter detta till ny ordförande och sammankallande medlem i valberedningen efter Sven-Erik Peterson. Björn har stor erfarenhet av Blomsterfonden och ett brett kontaktnät som kommer föreningen till godo.

En översyn av medlemsavgifterna framlades för stämman varpå en höjning med 50 kr i årsavgift för 2019/2020 fastslogs. Detta innebär att ett enskilt medlemskap kommer att kosta 350 kr och familjemedlemskapet 500 kr per år. Höjningen gäller från den 1 juli och avser nytillkommande medlemmar. En höjning för befintliga medlemmar träder i kraft vid årsskiftet 2019/2020.

Två inkomna motioner behandlades utan att någon av motionärerna var närvarande. Stämman gick på styrelsens yttrande och avslog motionerna.

Janne Schaffer visade stolt upp sin fina Arvidson-gitarr.

Efter en avslutande förvaltningsfråga tackade stämmans ordförande Inga Näslund för förtroendet varvid både hon och den avgående ordföranden i valberedningen Sven-Erik Peterson mottog blommor och varma applåder.

Resten av aftonen gick i musikens och de underhållande mellansnackens tecken tillsammans med Janne Schaffer, hans välljudande gitarr, Peter Ljung, en musikalisk motor på keyboard och den skönsjungande Johan Boding vid mikrofonen.
Det rapporteras även om lite spontan dans till svängande toner bland stolsraderna i Rigolettos salong på måndagskvällen, en passande avslutning på en avslappnad och välorganiserad föreningsstämma.

Rapporterat av Charlotte Wallenholm