På torsdag den 23 november kommer systemet som sköter SeniorboTorget att genomgå en uppdatering och service. Därför kommer det inte gå att logga in under hela dagen.

På fredag den 24 november kan alla medlemmar i Blomsterfondens bokö logga in som vanligt igen.

Välkomna tillbaka på fredag!