Gott resultat för Blomsterfonden i brukarundersökning

Blomsterfondens vård och omsorg står sig väl i öppen jämförelse 2017 Socialstyrelsen genomför varje år en brukarundersökning i hela landet för att mäta hur omsorgstagarna upplever verksamheten inom äldreomsorgen. Blomsterfonden visar gott resultat och är bättre än medel i riket, Stockholms län och Stockholms stad när det gäller den sammantagna nöjdheten både inom hemtjänsten och…