Blomsterfondens vård och omsorg står sig väl i öppen jämförelse 2017

Socialstyrelsen genomför varje år en brukarundersökning i hela landet för att mäta hur omsorgstagarna upplever verksamheten inom äldreomsorgen. Blomsterfonden visar gott resultat och är bättre än medel i riket, Stockholms län och Stockholms stad när det gäller den sammantagna nöjdheten både inom hemtjänsten och inom äldreboende.

Bra bemötande och förtroende för personalen

I hemtjänsten är det sammantagna betyget fortsatt högt. 93 % har svarat att de är nöjda med helheten. Bäst resultat visar områden som personalens bemötande och förtroendet för personalen. Andra områden som visar goda resultat är att personalen utför sina arbetsuppgifter på ett bra sätt, tar hänsyn till omsorgstagarens åsikter och önskemål och har tillräckligt med tid för arbetet.

Trygg på äldreboendet

Även inom äldreboende är betyget högt. 86 % svarar att de är nöjda med sitt äldreboende. Liksom inom hemtjänsten är det personalens bemötande som får bäst betyg. Mycket positiva omdömen får även områden som att omsorgstagarna känner sig trygga på sitt äldreboende, att de känner förtroende för personalen och det är lätt att få kontakt med personalen. 98 % har också svarat att de fick plats på det äldreboende de ville bo på.

– Vi är stolta över att Blomsterfonden återigen får ett gott betyg av omsorgstagarna. Resultatet bekräftar våra medarbetares stora engagemang och visar att vi erbjuder en god omsorg. Vi vill förstås bli ännu bättre och fortsätter arbeta vidare med de områden som behöver utvecklas, säger Christel Haglund, vård- och omsorgschef.