Skattereduktion för gåvor ny lag från 1 juli

Skattereduktion för gåvor ny lag från 1 juli

Bakgrund

Den nya lagstiftningen om skattereduktion trädde i kraft den 1 juli 2019. Skattereduktion för gåvor är ett av flera incitament för att öka givandet i Sverige. Ett sådant skatteavdrag fanns också i Sverige under perioden 2012 – 2015. I statsbudgeten som antogs den 12 december 2018 föreslogs att skattereduktion för gåvor ska återinföras.

Blomsterfonden är medlem i Giva Sverige (tidigare FRII) som är branschorganisation för den ideella sektorn. Giva Sverige och Blomsterfonden är kritiska till att återinförandet av skattereduktion för gåvor sker utan att någon hänsyn har tagits till de förslag till förbättringar som vi och andra organisationer har framfört.
Jämfört med när skatteavdraget infördes förra gången 2012 finns några förbättringar i den nya lagstiftningen, som att ansöknings- och årsavgifter tas bort. Dessutom angavs i förslaget som lades fram att på sikt bör takbeloppet höjas och att fler ändamål samt juridiska personer som mottagare ska utredas.

Olika ändamål berikar varandra

Det civila samhället består av mängder av olika organisationer och ändamål. Vi behöver organisationer som arbetar för långsiktiga systemförändringar samtidigt som vi behöver dem som stöttar människor som befinner sig i akuta situationer. I det stora perspektivet behövs det många olika ändamål och metoder för att bidra till ett bättre samhälle och förändra världen. De olika ändamålen berikar varandra, men framförallt är det just mångfalden i ändamålen som berikar vår värld. Därför behöver vi ett system för avdragsrätt för gåvor som stödjer mångfald, inte tvärtom.

Det nya systemet har sina brister

Med det system som införs innebär det återigen att långt ifrån alla ideella organisationer kommer att omfattas av skattereduktionen. Många givare kan inte heller dra nytta av den, då de inte kommer i närheten av de beloppsnivåer som systemet kräver, medan det för andra givare är för låga nivåer för att stimulera givandet. Dessutom innebär ansvaret för rapportering till Skatteverket att stora kostnader för organisationer med liten gåvoinsamling.

Vad innebär den nya lagstiftningen för dig som givare?

Den nya lagstiftningen innebär att du som givare kan få en skattereduktion när du stöttar forskning eller social hjälpverksamhet med minst 200 kronor per månad med en gåva till en organisation. Den nya lagstiftningen innebär dock att gåvor till förmån för till exempel klimatet, djurhållning, förebyggande insatser mot psykisk ohälsa m.fl. inte ger någon skattereduktion. Detsamma gäller om du vill ge små belopp till flera olika organisationer.

Vad betyder den nya lagstiftningen för Blomsterfonden?

Blomsterfonden är i dagsläget ej berättigad att ansöka som organisation till Skatteverket eftersom vår verksamhet inkluderar bostäder, vård och omsorg för äldre enligt vårt ändamål. Blomsterfonden bedriver även social verksamhet, men inte i lika stor omfattning som bostäder och vård. Därmed utesluts Blomsterfonden i den nya lagstiftningen liksom stora delar av resten av den ideella sektorn.