Medlemsavgift för 2019 kommer i mitten av januari

Snart är det dags att betala den årliga medlemsavgiften. I mitten av januari månad kommer vår årliga medlemsavi att ramla ned i era brevlådor. Eftersom vi vet att vi får många frågor från er medlemmar inför medlemsaviseringen, så kommer här lite tips, hålltider och annat att tänka på:

Betalning av medlemsavgift – så gör du

1. Medlemsavi för 2019 kommer ut under mitten av januari 2019.
2. Betala först efter att du har fått din medlemsavi.
3. Ange rätt referens nr (OCR) vid betalning.
4. Betala till angivet Bankgiro 902-5305
5. Om du vill runda du uppåt på din medlemsavgift anger du din medlemsavgift + din ”Runda uppåt gåva” = totalt belopp. Exempel: 300 kr + 200 kr gåva = 500 kr betalning
6. Medlemsinbetalningar som betalas in utöver ordinarie medlemsavgift per år (överbetalningar på samma referens nr.) registreras som en gåva från dig.
7. Sista betalningsdag för medlemsavgiften 2019 är den 28 februari 2019.

Varmt tack för att du stödjer vår verksamhet med ett medlemskap!