Sortering av matavfall hos Blomsterfonden

Sortering av matavfall hos Blomsterfonden

Från den 1 januari 2023 är det obligatoriskt med sortering av matavfall i Stockholms kommun. Matavfallet är en viktig resurs som används till att producera biogas och biogödsel. Kommunen har inledningsvis haft problem med leverans av kärl och att erbjuda hämtning, men Blomsterfondens seniorboende på Körsbärsvägen har kommit igång och nu står Ringvägen snart på tur.
Införandet kommer att ske etappvis med några trapphus åt gången. Alla hyresgäster kommer att få ett startkit med informationsblad, behållare, avfallspåsar och vaskskrapa när det är dags.

Varje område kommer att få information i god tid innan sorteringen påbörjas.