Resultatet från medlemsenkäten är här

Hela 88 % av Blomsterfondens medlemmar har rekommenderat oss till någon i bekantskapskretsen! Och bland de medlemmar som svarat på vår enkät har 70 % kommit i kontakt med oss på rekommendation. Det är helt fantastiskt!

Nu finns hela resultatet från vårens medlemsenkät att läsa i rapportform. Tack vare de värdefulla svar som drygt 7000 av er medlemmar har skickat in så har vi nu massor av spännande, matnyttig och intressant information att ta med oss i den fortsatta utvecklingen av Blomsterfondens verksamhet.

Läs hela rapporten i pdf-format här