Vår värdinna Monica tillsammans med en av våa hyresgäster

Våra värdinnor gör hembesök i våra seniorboenden, t.ex. till äldre som är ensamma eller behöver lite extra stöd. Ett hembesök kostar c:a 300 kr. När du skänker 100 kr i månaden så räcker din gåva till 4 hembesök per år.

Genom att skänka regelbundet till Blomsterfonden bidrar du till aktiviteter, sociala insatser, hyressubventioner m.m. för våra äldre. Din månadsgåva bidrar till att ensamma äldre får en mer meningsfull tillvaro.

Bli månadsgivare här