Föreningsstämman 2014

Engagemanget var stort från de 259 medlemmar som deltog  på årets föreningsstämma igår den 26 maj i Näringslivets hus. Den totala röstlängden på stämman var 307 varav 48 var fullmakter.
Ett sammandrag från årets föreningsstämma kommer att publiceras i nästa nummer av medlemstidningen Alma. Årets protokoll kommer efter justering också att publiceras på hemsidan.