Svårare att hänga med i den digitala utvecklingen ju äldre man blir

Att vara en del av vårt allt mer digitala samhälle när man kommer upp i åren är inte längre en självklarhet för många äldre. Vi i Blomsterfonden hjälper varje dag äldre med att förstå hur de ska få tillgång till olika digitala tjänster och information. Därför har vi sedan en tid ett pilotprojekt för att motverka det växande digitala utanförskapet bland äldre.

Att det är en fråga som engagerar Blomsterfondens medlemmar fick vi tydliga bevis på när vi tidigare i sommar gick ut med en enkät för att lära oss mer om vilka behov som behöver tillgodoses när det gäller anpassade digitala utbildningar för äldre. Massor av intressanta svar har kommit in från er, tusen tack för det!

Resultatet från enkäten i sammanfattning

Av alla de över 1000 medlemmar som har svarat så är majoriteten mellan 61 – 90 år och i åldersspannet 81 – 90 år upplever hela 40 % av er som svarat ett digitalt utanförskap. Även de lite yngre svarande kan känna svårigheter med all ny teknik och framför synpunkter som att det ofta skulle kännas bättre att tala med en människa istället för att trycka på knappar på t.ex. telefonen och prata med en maskin.

Många upplever också ett obehag och en osäkerhet när tjänsterna som ska utföras inte involverar en människa i andra änden. Är det säkert? Kommer det att fungera trots att jag inte får hjälp av en människa? Blir jag lurad nu?

De äldre som har kunnat ta hjälp av barn och barnbarn för att t.ex. uppdatera virusprogram och appar har det lättare, men det är inte alltid som det finns någon yngre mer initierad anhörig eller vän i närheten.

Många av er uttrycker en vilja att hänga med bättre, men säger att ni inte riktigt vet vart ni ska vända er. Bristen på valfrihet, dvs om man vill använda den digitala tjänsten eller inte, upplevs som ett problem. Vi vill inte bli tvingade in i något som vi upplever som obehagligt.

Förvånansvärt många av er som svarat är ändå väldigt positiva till den digitala utvecklingen och säger att det finns massor av fördelar med alla digitala tjänster och det flöde av lättillgänglig information som nätet erbjuder. Och väldigt många av er vill lära er mer!

Anpassade digitala utbildningar till hösten

Blomsterfonden arbetar vidare med att erbjuda målinriktade och anpassade digitala utbildningar för äldre som vill fortbilda sig, och planerar även för att kunna erbjuda kurser om digitala hjälpmedel för nedsättningar av hörsel, syn, rörelseförmåga eller annat.

Har du någon syn- eller hörselnedsättning och är intresserad av att lära dig mer om digitala hjälpmedel? Hör av dig till oss på medlem@blomsterfonden.se. Ange gärna ”digitala hjälpmedel” som rubrik i ditt mejl, så vet vi direkt vad det handlar om.

Några citat från enkäten:

” Digitaliseringen är nödvändig och bra men ibland skulle det kännas bättre att tala med en människa och inte med en maskin.”

” Det är svårt att hänga med med wifi, routrar, antivirusprogram och företagens försäljningsstrategier. Man måste vara IT-tekniker för att förstå och fatta.”

” Jag mår inte bra av att allt har blivit digitalt. Struligt och opersonlig.”