Tack för alla svar om framtida medlemsaktiviteter!

Nu vet vi t.ex. att längtan efter att träffas fysiskt på aktiviteter av olika slag är betydligt större bland kvinnor än bland män, som i högre utsträckning kan tänka sig digital medverkan.

Hela 68 % av de kvinnliga svarande ville helst träffas fysiskt, och 32 % digitalt. 53 % av männen som svarade föredrog fysiska träffar vid aktiviteter och 48 % föredrog det digitala alternativet.

Vi kunde också se att det fanns vissa skillnader i preferenser beroende på ålder, med mer digitala aktiviteter för de något yngre svarande, och sen en förkärlek för att träffas fysisk när man kommit högre upp i ålder.

Önskemål om gemensamma promenader, vandringsutflykter, mer sommarkollo och kulturella aktiviteter såsom bokcirklar, teaterbesök och diskussionsträffar om aktuella samhällsproblem är några av alla fina förslag som kommit in. Flera efterfrågar också föreläsningar och kurser digitalt, så att det blir enklare att vara med. Det var faktiskt också en något högre andel av 90 plussare som föredrog digitalt deltagande, vilket blev ett litet trendbrott bland alla svar.

Många av er som svarade tyckte att kombination av både fysiska träffar och digitala skulle vara det allra bästa framöver, så att man har möjlighet att välja det som passar bäst för var och en.

Vi tackar alla er som ägnat tid och tankekraft till att hjälpa oss bli bättre!