Att ge gör oss rikare

Under de senaste åren har den filantropiska traditionen med att ge och dela med sig spridit sig över världen och vi blir allt fler som gärna vill skänka till beaktansvärda projekt, stora som små. Den nyligen lanserade gåvosajten Target Aid, en samlingsplats för välgörenhet, har gjort det ännu enklare och mer transparent.  Naturligtvis finns Blomsterfonden med som en av många insamlingsorganisationer på targetaid.com. Direkt återkoppling på skänkta pengar och när mål för kampanjer är uppnådda är några av fördelarna med Target Aids gåvosajt.

 

[button color=”bg-pink” text=”Sök projekt på Target Aid här” url=”https://www.targetaid.com/”]