vd Ulf Thörnevik

En grön och skön midsommar!

Midsommaren står för dörren. Årets längsta dag visar upp sig i all sin prakt innan ljuset så sakta börjar dra sig tillbaka igen.

I dessa dagar, då vi normalt samlas till fest, gammal som ung, blir det annorlunda för oss alla i år. Inte nödvändigtvis sämre, vi har efterhand blivit duktiga på att se nya lösningar och umgås nu mera naturligt medan vi håller avstånden. Med lite planering går det bra, vi får helt enkelt sära på bord och stolar. Maten och sången kommer att vara densamma, dansen får hållas inom familjegrupperna och den utlovade solen kommer att lysa över oss alla.

På Blomsterfonden planerar vi för fullt för att ge våra boende på både senior- och äldreboenden en så trevlig midsommar som möjligt.

Vår medlemstidning Alma har för några dagar sedan gått i tryck och är ute hos dig runt månadsskiftet. Normalt kommer den i brevlådorna dagarna innan midsommar men i år har vi flyttat fram utgivningsdagen något. Det är ett fullspäckat nummer med mycket att läsa. Alla intervjuer är gjorda via telefon och samtliga verksamhetsbeskrivande bilder är tagna av medarbetare i personalstyrkan. Almas redaktörer och fotograf äger inte tillträde till anläggningarna annat än i säkra sammanhang utomhus.

Läs gärna intervjun med vår styrelseordförande Ewa Samuelsson och mig själv som handlar om fjolårets verksamhet, den inställda föreningsstämman och kommande skriftliga stämma per mejl och post.

För övrigt vill jag önska dig en mycket grön och skön midsommar!

Ulf Thörnevik – Blomsterfondens vd   


Glad Midsommar!