Blomsterfondens föreningsstämma 2021

Trygghet – Gemenskap – Glädje

Dessa tre ord är de mest förekommande bland svaren på den enkät som vi skickade ut till alla medlemmar med en e-postadress i vårt förra nyhetsbrev i augusti. Vi var nyfikna på vad ni medlemmar tycker och tänker om Blomsterfonden, vad vår förening betyder för er. Vi vill passa på att tacka alla er över 600 medlemmar som tog er tid att svara på enkäten. Tack för ert stora engagemang!

Resultatet i korthet

  • 77 % av de svarande är kvinnor och 23 % män
  • 42 % är mellan 70 – 79 år, 33 % mellan 60 – 69 år och 14 % är över 80 år
  • 89 % är ej boende och 11 % boende hos Blomsterfonden
  • 84 % av de svarande har känt till Blomsterfonden i 11 år eller längre
  • 49 % av de svarande uppger att den viktigast anledningen till att de blev medlemmar var att kunna planera för sitt äldreliv och samtidigt göra en god sak för äldre. 36 % svarade att det viktigaste var att få en seniorbostad.
  • 57 % av de svarande uppgav att Blomsterfonden var deras enda alternativ när de ville planera för sitt seniorliv.
  • 65 % uppgav att Blomsterfonden hade motsvarat deras förväntningar, 8 % tyckte inte att vi hade gjort det.

Här följer några av de mest förekommande orden för att beskriva Blomsterfonden

Trygghet, stabilitet, livskvalitet, omsorg, medmänsklighet, hederligt, seriöst, omtanke, human, tradition, samhällsnytta, framsynt, trevligt, samhällsviktig, tradition, engagemang, genomtänkt, omsorg, trivsamt, komplett,