Sveriges växande andel äldre kommer att ställa krav på en fungerande äldreomsorg av hög kvalitet, men vad innebär egentligen en ”fungerande äldreomsorg” om t.ex. 10 år eller 20 år? Vad är det som är viktigast för oss när vi kommer till den dagen när vi inte längre klarar att bo hemma? Går det att veta hur vi kommer att resonera då och kan vi förbereda oss för att kunna skapa världens bästa äldreomsorg?

Blomsterfonden tillhandahåller seniorboende, hemtjänst och äldreomsorg i Stockholmsområdet. Som ideell medlemsförening med 90-konto har vi nästan 50 000 medlemmar som engagerar sig i äldres levnadsvillkor och samtidigt planerar för sitt eget seniorliv.
Vi pratar med äldre och anhöriga varje dag. Äldre som oroar sig för att inte få den hjälp de behöver när de inte längre klarar sig på egen hand. Anhöriga som behöver hjälp, stöd och goda råd när en närstående börjar få svårt att klara sig själv. Vem ska man kontakta? Vilka möjligheter finns att tillgå? Frågorna är många.

Sociala mötesplatser och telefonjour för stöd

Därför arrangerar vi ÄldreCaféer dit man kan komma för att diskutera livets svåra frågor och där alla är välkomna. Man kan även kontakta vår telefonjour ÄldreSupport för mer stöd och hjälp. Mer om ÄldreSupport hittar du här

Vi tror att nyckeln till god kvalitet i äldreomsorgen är ganska enkel egentligen. Det personliga mötet, kontakten, där man alltid tar hänsyn till den äldres bakgrund, individuella behov och önskemål. Äldreguiden rankar Blomsterfonden högt för vårt fokus på just bemötande och aktiviteter. Har du varit aktiv och arbetat som gymnastiklärare ett helt liv, så måste du få fortsätta vara aktiv efter förmåga, även på äldreboendet.

Sociala aktiviteter och samvaro med andra är en självklarhet, liksom fysiska aktiviteter efter förmåga. Då blir vi gladare och känner oss tryggare i tillvaron
För att sätta fokus på fysiska aktiviteter erbjuder Blomsterfonden ett träningskoncept för äldre – ÄldrePower. ÄldrePower är framtaget tillsammans med HUR som utvecklar träningsmaskiner för äldre, samt forskare och fysioterapeuter knutna till Jyväskyla universitet i Finland. Numera finns ÄldrePower-gym på alla våra boenden och är öppna för både våra seniorer och de som bor på våra äldreboenden.

Vår trygghetskedja

Blomsterfonden som ideell aktör har bedrivit äldreomsorg som en del av en trygghetskedja ända sedan Alma Hedin grundade föreningen 1921. När du fyllt 60 år kan du som stått i vår seniorbokö få flytta in i en seniorlägenhet hos Blomsterfonden. När sedan dagen kommer då du behöver en plats på äldreboende så erbjuder vi plats i nära anslutning till seniorlägenheten på flera av våra anläggningar. Tillgänglighet och närhet blir extra viktigt om t.ex. din man eller hustru behöver äldreboende, medan du kan bo kvar i seniorlägenheten. Då kan ni fortsätta att ses varje dag utan långa och krångliga resor. Vi i Blomsterfonden erbjuder närboende för att underlätta för hela din familj.

Blomsterfonden är på plats i Almedalen för att prata med politiker och andra samhällsaktörer om hur vi tillsammans kan hitta lösningar för framtidens äldre.
Vill ni veta mer om hur vi arbetar med hälsobefrämjande boendemiljöer i samspel med äldre och anhöriga kontakta gärna oss så kan vi boka in ett möte under Almedalen.

Mejla gärna: christel.haglund@blomsterfonden.se, vård- och omsorgschef på Blomsterfonden. Vi kanske ses?