Kallelse till föreningsstämma 2020

Kallelse till annorlunda föreningsstämma den 5 oktober

Blomsterfonden har tagit beslutet att hålla en annorlunda föreningsstämma 2020 som avser verksamhetsåret 2019. Stämman var tidigare utlyst enligt stadgarna till den 27 maj, men fick ställas in p.g.a. coronapandemin. Styrelsen har gjort bedömningen att det fortfarande inte är möjligt att genomföra en stämma med fysisk närvaro till hösten. Föreningsstämman kommer därför att hållas den 5 oktober utan fysiskt närvarande medlemmar. Alla anmälda medlemmar kommer i förväg att kunna göra sin röst hörd genom att skicka in sina röster via en dagordningsenkät, antingen digitalt eller via post.