– Vi är väl rustade för en spännande och mycket utmanande framtid

Alma träffade Blomsterfondens Ewa Samuelsson för ett samtal om föreningen och hennes, sedan i höstas, nya uppdrag som styrelseordförande.
Fram trädde bilden av en kvinna med både huvud och hjärta på plats. Om ögonen är, som det sägs, själens spegel så är det lätt att förstå varifrån klokheten och värmen i Ewas blick kommer. Blomsterfonden har fått en yttersta ledare med kunskaper och erfarenhet långt utöver det vanliga. Ewas CV är en lista som vittnar om användbar och djupgående kompetens. Eller vad sägs om de här punkterna: Lärare, rektor och områdeschef i Stockholms stad. Biträdande socialborgarråd med ansvar för tillgänglighets- och funktionshindersfrågor. Äldreborgarråd. Regeringens särskilda utredare om bostäder för äldre. Det ligger ytterligare styrka i att Ewa är styrelseordförande även i Svenskt Demenscentrum.

Jag gläds över att få vara Blomsterfondens ordförande

– Jag blev väldigt glad när jag för några år sedan fick frågan om att gå med i Blomsterfondens styrelse. Jag hade hört så mycket gott om föreningen och jag tänkte att jag hade en hel del att tillföra. Dessutom är det ofta bra att komma in utifrån, det är lättare att se saker och ting i ett annat ljus när man inte är för involverad i processerna.
–Jag märkte omgående att jag kom till en organisation som fungerade alldeles utmärkt och jag kände mig välkommen i styrelsearbetet. När jag nu blev tillfrågad om ordförandeskapet var jag tryggt medveten om styrkan i den här föreningen. Att jag blev enhälligt vald känns också väldigt bra, då finns det inget grundläggande i styrelserummet som skaver, arbetet får ha sin bästa gång.

Vår trygghetskedja skapar valmöjligheter

Det märks med stor tydlighet att Ewa brinner för sina frågor: god omsorg, tillgängliga bostäder för äldre och valfrihet i så stor utsträckning som möjligt. Var och en ska ha rätten och möjligheten att leva sitt äldreliv som hon eller han vill.

– Därför är det så viktigt att värna och utveckla den trygghetskedja som Blomsterfonden erbjuder genom äldrelivets olika skeden. Den skapar valmöjligheter.

Ewa förklarar hur värdefulla värdinnorna på de olika anläggningarna är. Hur de ser helheten och kan hjälpa den som hamnar i periferin, som halkat utanför gemenskapen.
– En del människor har så lätt att ta sig fram, få nya vänner och hitta sällskap, medan det för andra ter sig svårare och näst intill omöjligt. Det är då och där vår organisation kan göra sitt bästa arbete. Det är så det är genom livet, från småskolan till äldreboendet. För Ewa, som är lärare och rektor i botten, är utanförskapet en mycket viktig fråga att arbeta med. Att skapa gemenskap, trygghet och erbjuda tillgängliga sammanhang är av högsta prioritet.

Vi går mot svårare tider

År 2030 kommer en halv miljon fler som fyllt 65 år att bo i Sverige. Behovet av tillgängliga seniorlägenheter kommer vara större än någonsin tidigare i historien. Att sluta bygga är inget val.
– Jag känner stor stolthet över vad Blomsterfonden bidrar med. Under min företrädares, Lennart Francke, ledning drog föreningen igång nybygget i Liseberg. Nu efter en mycket effektiv process står fem äldreanpassade hus klara, befolkade av glada medlemmar. Från föreningens allra vackraste hus i Svalnäs flyttade huvudkontoret ifjol till källarplanet på Ringvägen. I maj står därför åtta nya seniorlägenheter inflyttningsklara i det ombyggda kontorshuset i Djursholm.

Blomsterfonden värnar om varenda person som bor i våra anläggningar, utan undantag

För Ringvägens del är nya utredningar och samtal på gång. Tidigare presenterade tillbyggnadsskisser från 2013 gäller inte längre. En kulturmiljöanalys är gjord under senaste höst och nya förslag och ekonomiska beräkningar läggs fram. Kontakterna med Stockholms stad fortsätter. Inom ett år tas beslut om att gå vidare eller avsluta. Helt klart är att inga fastigheter får lämnas att förfalla. Oavsett tillbyggnad kommer stambyten och tillgänglighetsanpassning att göras.

– Vid alla förändringar uppstår oro för den egna situationen. Det är ofrånkomligt. Kommunikation är ingen lätt sak, alla har sin egen referensram som de utgår ifrån. Det gäller att nå ut till varje individ på ett nära plan för att kunna förmedla det som är riktigt och sant. Därför erbjuder vi individuella samtal med alla berörda hyresgäster för att kunna lägga fram personligt anpassade lösningar så långt det är möjligt.
Rykten och felaktiga påståenden skapar både otrygghet och osämja vilket inverkar negativt även på gemenskapen och trivseln.

Få organisationer arbetar så aktivt och kontinuerligt med att kommunicera med sina medlemmar som Blomsterfonden. Tidningen Alma, nyhetsbrev, sociala medier, mejlbrev, nyhetsdiskar, referensgrupper, undersökningar och enkäter, resor, evenemang och mässor, äldresupport, äldrecafé, alzheimercafé, hyresgästmöten, individuella samtal m.m. förmedlar en ständig kontakt med medlemmarna.
Föreningen är transparent, effektivt genomlyst och kontrollerad av namnkunniga revisorer från de mest meriterade byråerna, Svensk Insamlingskontroll, FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd samt Givarguidens kontrollverktyg för Charity Rating.
– Men vi nöjer oss inte, vi arbetar för att bli bättre för varje dag som går. Jag hoppas kunna träffa många av er boende och medlemmar när jag rör mig i Blomsterfondens sammanhang för att få ta del av era synpunkter och önskemål.

Föreningsstämman är viktig för alla medlemmar i Blomsterfonden

Stämman är inte enbart en intern sammankomst för de som bor hos Blomsterfonden idag. Den är i lika hög grad en unik chans för varenda enskild medlem att skapa sig en uppfattning om föreningens verksamhet och träffa en samlad ledning och styrelse vid ett och samma och tillfälle. Den erbjuder också en stunds underhållning som en extra liten medlemsförmån.
Missa inte detta.

– Jag vill verkligen uppmuntra dig som är medlem att besöka föreningsstämman den 30 maj. Kom och gör din röst hörd. Den är mycket viktig, för dig själv och för alla andra som valt att teckna ett medlemskap i Blomsterfonden, säger Ewa som avslut på vårt samtal.

Läs allt om Blomsterfondens föreningsstämma den 30 maj här