Hösten 1926 sammankallade Alma Hedin hyresgästerna på Röda bergen för att fråga om inte de ville utföra ett gemensamt arbete för välgörande ändamål, i förhoppning om att hyresgästerna på så sätt skulle sammanföra hyresgästerna och skapa glädje och trevnad.

Ett trettiotal hyresgäster närvarade och började sedan träffas en dag i veckan mellan 11-14. Alma hade kontakt med ett företag som försåg hyresgästerna med stuvbitar, en del så stora att de kunde sy barnkläder av dem. Tillsammans började hyresgästerna sy, handarbeta och väva mattor. Våren 1927 hölls Blomsterfondens första basar, där dessa sömnader, handarbeten och mattor såldes till en nätt förtjänst av 1378,68 kr.

Därefter bildades syföreningen, med Alma Hedin som första ordförande och värdinnan Mammie Lindström utsågs till kassaförvaltare. De insamlade medlen delades ut till äldre, behövande, både inom och utom Blomsterfonden. När så Blomstergården på Ringvägen fylldes med hyresgäster startade även där en syförening, detta var 1933.

Alma skriver om syföreningarna i sina memoarer:

”Bland annat ha de syföreningar, där många av hyresgästerna förfärdiga arbeten, som årligen säljas på basarer, en på Söder och en på Norr. Inkomsten användes för vård av sjuka hyresgäster. Dessutom tillkommer mycket annat arbete, som man inte i korthet kan redogöra för. Det är intressant och tacksamt, men också mycket krävande”.

Syföreningen Måndagsträffen

Under åren har syföreningen på Ringvägen bytt namn till Måndagsträffen. Idag handarbetar man inte längre, utan det viktigaste är att träffas och umgås.

Den 12 november firade Måndagsträffen 80 år. I den stora salongen på Ringvägen 107 dracks champagne och bjöds på smörgåstårta. VD Ulf Thörnevik höll tal. Det gjorde även Måndagsträffens ordförande, Maj-Britt Kjellström. Hennes jubileumstal löd som följer:

”År 1932 stod Blomsterfondens hus här på Ringvägen klara och de första hyresgästerna flyttade in. Ett år senare, närmare bestämt den 6 november 1933, bildades Södra Blomstergårdars Syförening, som numera går under namnet Måndagsträffen.

Med tanke på datumet kan jag ju undra om det var för att hylla vår store krigarkonung trehundraett år efter hans död, eller om det är en ren slump att de valde denna dag.

Föreningens ändamål var att genom inkomst av försäljning, gåvo- och arbetsbidrag lämna ekonomisk hjälp vid sjukdom och för hälsans vårdande till behövande hyresgäster bosatt inom Södra blomstergårdarna. Detta var alltså innan den sociala välfärden var utbyggd.

Tänk er dessa qvinnor, Herrarna får ursäkta, för det var endast Qvinnor i denna syförening liksom det är enbart qvinnor i Måndagsträffen. Tänk er dessa qvinnor som hade detta sociala patos att ge bidrag till de sämre lottade genom sitt arbete och alster till Bazar-verksamheten.

Årsavgiften per medlem var 1 krona och som skulle vara erlagd före februari månads utgång. Idag går årsavgiften 100 kronor. Befrielse från avgift kunde lämnas i särskilda fall. Vilket inte är fallet i dagens läge. Trots dagens höga avgift, har två av våra medlemmar varit med i över 10 år; AnnaGreta Neumann och Inga Lundquist.

Då ingen av oss medlemmar varken ser, orkar, eller har lust att handarbeta, är Måndagsträffen till största delen en social samvaro runt kaffetåren. Vi pratar, skrattar och bara ÄR; i vänners sällskap.

För egen del sätter jag mycket stort värde på att ha fått förmånen att aktivt delta i denna nästan unika samvaro.

Till sist vill jag rikta ett Stort TACK till Intresseföreningen, som med sitt generösa bidrag gjort detta firande möjligt. Samt till Blomsterfonden som förärat oss med dagens bubbel samt ställt upp med de trevliga och duktiga Sandra och Emelie som servar oss så väl. Tusen tack!

Ett fyrfaldigt leve för måndagsträffen!”