Måndagsträffen firar 80 år

Hösten 1926 sammankallade Alma Hedin hyresgästerna på Röda bergen för att fråga om inte de ville utföra ett gemensamt arbete för välgörande ändamål, i förhoppning om att hyresgästerna på så sätt skulle sammanföra hyresgästerna och skapa glädje och trevnad. Ett trettiotal hyresgäster närvarade och började sedan träffas en dag i veckan mellan 11-14. Alma hade…